602 751 213

Novinky a články

V Česku roste počet vozů pořízených přes operativní leasing

Operativní leasing na trhu boduje. Za první čtvrtletí roku 2016 bylo prodáno o 221 % více vozů přes tento finanční produkt ve srovnání s rokem 2015.

Více informací

Pojištění čisté finanční škody

U Allianz nyní zdarma v rámci pojištění odpovědnosti firmy. Pojištění kryje za pojištěného škody které vzniky, došlo-li k porušení povinnosti a v…

Více informací

Allianz zavádí nové asistenční služby

Nová asistence vychází z potřeb klientů a již v základní verzi zahrnuje ...

Více informací

Zjistili jste chyby v úvěrové smlouvě? Co s tím?

V uplynulých dnech se v médiích objevila kauza s chybnými výpočty RPSN. u úvěrových smluv na ojetých vozidlech.

Více informací

Leasingovka musí vrátit dlužnici vymáhací poplatky. Přelomové rozhodnutí?

Leasingová společnost překvapivě prohrála spor o poplatky, které klientce strhla jí najatá inkasní firma v souvislosti s vymáháním splátek leasingu.…

Více informací

Stěhování brněnské pobočky UniCredit Leasing

Pozor! UniCredit Leasing se v Brně stěhuje na novu adresu!

Více informací

22.5 - 23.5. DemoGreen - Výstava technologií pro úpravu zeleně

Přijďte se podívat na Demo Green. 2. ročník mezinárodní výstavy inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy.

Více informací

UniCredit Leasing představil nové produkty pro zemědělce

UniCredit Leasing právě představil dva nové produkty, které mají nahradit zastavené vyplácení státních dotací českým zemědělcům od Podpůrného a…

Více informací

Změna sazeb DPH s účinností od 1.1.2013

Na základě změny zákona o DPH*) se zvyšuje s účinností od 1.1.2013 základní sazba DPH z 20% na 21% také u nájemného ze smluv o finančním leasingu s…

Více informací

CIPRES FILTR BRNO: Přední český výrobce odsávání a filtrací vzduchu

Tradiční česká firma CIPRES FILTR BRNO s.r.o. realizuje již 20 let dodávky řešení pro průmyslové odsávání vzduchu a filtrace vzduchu jak na domácím,…

Více informací

Ditch Witch, speciální stroje pro zemní práce konečně na českém trhu

Ditch Witch je americká značka speciálních strojů pro zemní práce jako jsou rýhovače, vibrační pluhy, kompaktní a rypadlové nosiče nářadí...

Více informací

Faktoring, jednoduché financování i pro malé firmy

Pokud prodáváte výrobky, zboží nebo služby na faktury s odloženou splatností odběratelům, s faktoringem nemusíte řešit problémy s neuhrazenými…

Více informací

HammerHead, bezvýkopová technika

HammerHead® je světovou značkou profesionálních a kvalitních strojůkteré vám nabízí komplexní řešení pro vaše projekty v oblasti neřízených protlaků…

Více informací

Leasing výpočetní techniky? GRENKELEASING je dobrá volba

Hledáte vhodné partnera pro financování nákupu výpočetní techniky, kancelářského vybavení, nebo jiné elektroniky? GRENKELEASING je zajímavou…

Více informací

Vláda projednává zákon, který má zabránit zneužívání spotřebitelských půjček

Ministerstvo financí předložilo vládě novelu, která má zamezit neetickým praktikám při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon posiluje práva…

Více informací

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…