602 751 213

Leasing výpočetní techniky? GRENKELEASING je dobrá volba

Hledáte vhodné partnera pro financování nákupu výpočetní techniky, kancelářského vybavení, nebo jiné elektroniky? GRENKELEASING je zajímavou alternativou u nás známějších leasingových společností. Svojí pružností a nabízenými produkty tyto suběkty často předčí. 

  • Proč GRENKE ?

Historie německého koncernu GRENKE se píše od roku 1978 a i na našem trhu patří společnost mezi nejstarší zástupce. GRENKELEASING se specializuje na finanční leasing a operativní leasing veškeré eletroniky, IT a kancelářksého vybavení což jsou komodity, které bývají pro řadu leasingových společností "nechtěnou komoditou".  

"Již po několik desetiletí jsou naši dodavatelé spolu s nájemci spojeni s naší společností a našimi službami, které nás výrazně odlišují od konkurence a které nám v každodenním prodeji poskytují velké výhody. Přinášíme atraktivní nabídky, jednoduché procesy, osobní péči, optimální podmínky a maximální blízkost k zákazníkům – ať už se nacházejí kdekoli v Evropě".

  • Nabízené produkty

Operativní leasing IT jako šance na větší flexibilitu - S ohledem na velký konkurenční a inovační tlak se v současné době mnoho firem při pořízení nového IT vybavení spoléhá na operativní leasing. Operativní leasing výpočetní techniky je tak stále oblíbenější. Ale jaké výhody nabízí operativní leasing IT ? Na rozdíl od nákupu, kdy je životní cyklus zboží zpravidla omezen na pět let, mohou být prostřednictvím operativního leasingu zkráceny inovační cykly. Firma tak může včas a rychleji zavádět nové technologie a reagovat na měnící se požadavky trhu. Tím vzniká vyšší technologická a především finanční flexibilita. 

Finanční leasing - Finanční leasing je standardně nabízen s 0% akontací. Poskytujeme možnost financování kancelářské a IT techniky s nízkou pořizovací cenou – již od 20 000 Kč bez DPH. 

Zaujala Vás tato možnost? Nechte si spočítat kalkulaci. Budete příjemně překvapeni. 

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…