602 751 213

Leasingové služby

Co je Leasing? Leasing je služba, která dlouhodobě představuje pro firmy a podnikatele jednu z nejpopulárnějších a nejsnazších možností pořízení vybraného předmětu. Technicky jde o produkt, při kterém klient (nájemce) dlouhodobě užívá předmět leasingu za úhradu v podobě leasingových splátek.

Co potřebujete financovat?

Vyberte si z naší nabídky služby přesně pro Vaši potřebu. Pokud požadovaný produkt nenajdete, nebo odpovědi na Vaše otázky, nezoufejte a kontaktujte nás.


Leasing zemědělské a lesnické techniky

Nabízíme leasing zemědělských strojů, leasing na kombajny, obraceče, ostřikovače, krmné vozy a veškeré další zemědělské a lesnické techniky. Chybí…

Více informací

Leasing motocyklů

Jste podnikatel a rádi by jste pro své podnikání pořídili nový či ojetý motocykl, čtyřkolku, nebo skútr? Nebo máte rád silné stroje, vůni benzínu…

Více informací

Leasing technologií a strojů

Chybí Vaší firmě odpovídající technické zázemí. Uvažujete o nákupu strojů a technologií? S tímto nedostatkem Vám umíme pomoci. Potřebujete…

Více informací

Leasing nákladních automobilů

Potřebujete nový nákladní automobil a chybí Vám potřebná hotovost? Pomáháme s financováním živnostníkům i velkým firmám při pořízení nových a…

Více informací

Leasing osobních a užitkových automobilů

Pokud tedy potřebujete osobní či užitkový automobil pro Vaše podnikání, nemusíte se omezovat současnou finanční hotovostí (současně popis produktu…

Více informací

Jak získám leasing?
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…