602 751 213

Leasing motocyklů

Jste podnikatel a rádi by jste pro své podnikání pořídili nový či ojetý motocykl, čtyřkolku, nebo skútr? Nebo máte rád silné stroje, vůni benzínu a oleje a chcete se prohánět jen tak svobodně po krajině? Nenechte se omezovat stavem své hotovosti a rozjeďte to s námi. Připravíme Vám na míru Leasing a přesvědčíme Vás, že je to naprosto ideální způsob, jak můžete získat nový či ojetý motocykl.

Co potřebuji ke schválení

 • Občanský průkaz (v případě živnostenského podnikání druhý doklad, např. ŘP)
 • U podnikatelů Výpis z OR (případně jiný doklad opravňující k podnikání, např. ŽL)
  • Podle výše financované částky daňové přiznání
 • U soukromých osob potvrzení o příjmu od zaměstnavatele
 • VTP (technický průkaz) od motocyklu

Finanční leasing

Charakteristické pro tuto službu je, že předmět leasingu je po dobu splácení ve vlastnictví leasingové společnosti. Po ukončení leasingové smlouvy se stáváte vlastníkem financovaného předmětu. Doba trvání leasingové smlouvy finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Předmětem financování nové i použité motocykly.

Komu je leasing určen?

 • podnikatelům
 • firmám

Flexibilita leasingu technologií a strojů

 • Doba splácení od 12 do 72 měsíců.
 • Mimořádná splátka (akontace) od 0% do 70%.
 • Odkupní cena od 1000 Kč až po 40% ceny předmětu leasingu.
 • Financování v CZK i EUR

Některé z výhod finančního leasingu?

 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Klient je ekonomickým vlastníkem motocyklu, který může zahrnout do svého majetku a odepisovat jej.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a odpis předmětu.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než úvěr

Jak získám leasing?
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…