602 751 213

Leasing zemědělské a lesnické techniky

Nabízíme leasing zemědělských strojů, leasing na kombajny, obraceče, ostřikovače, krmné vozy a veškeré další zemědělské a lesnické techniky. Chybí Vašemu zemědělskému podnikání odpovídající technické zázemí? Uvažujete o nákupu nového zařízení? S tímto Vám umíme pomoci. Máme pro Vás několik způsobů jak profinancovat Váš investiční záměr. Zohledňujeme sezónnost tohoto odvětví a umožňujeme sestavit splátkový kalendář s různou velikostí splátek v zimním a letním období. Cílem nabízených produktů v oboru zemědělství a lesnictví je minimalizace průběžné finanční zátěže našich klientů.

Co potřebuji ke schválení

 • Občanský průkaz (v případě živnostenského podnikání druhý doklad, např. ŘP)
 • Výpis z OR (případně jiný doklad opravňující k podnikání, např. ŽL)
 • Podle výše financované částky daňové přiznání
 • Technickou specifikaci a výrobní číslo stroje

Finanční leasing

Charakteristické pro tuto službu je, že předmět leasingu je po dobu splácení ve vlastnictví leasingové společnosti. Po ukončení leasingové smlouvy se stáváte vlastníkem financovaného předmětu. Doba trvání leasingové smlouvy finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu.

Komu je leasing zemědělské a lesnické techniky určen?

 • firmám a podnikatelům
 • městům a obcím
 • družstvům

Flexibilita leasingu zemědělské a lesnické techniky

 • Doba splácení od 12 do 72 měsíců.
 • Mimořádná splátka (akontace) od 0% do 70%.
 • Odkupní cena od 1000 Kč až po 40% ceny předmětu leasingu.
 • Financování v CZK i EUR

Některé z výhod finančního leasingu?

 • Zkrácení doby odpisů
 • leasingová splátka odpočtovým daňovým nákladem
 • příznivě ovlivňuje cash-flow a likviditu prostředků
 • zvýhodněné pojištění předmětu financování může být zahrnuto ve splátkách, lze jej však sjednat i samostatně

Zpětný leasing

Představuje další formu finančního pronájmu, kdy však dodavatel a nájemce je stejná osoba. Využívá se v případech, kdy nájemce předmět vlastní nebo se podle uzavřené smlouvy vlastníkem po předání či dobudování stane. Zpětný leasing je vhodný pro uvolnění finančních prostředků, případně pro rozložení finanční zátěže klienta na delší období

Komu je zpětný leasing určen?

 • firmám a podnikatelům
 • městům a obcím
 • družstvům

Některé z výhody zpětného leasingu zemědělské a lesnické techniky:

 • uvolnění finančních prostředků
 • využití leasingové splátky jako nákladové položky
 • získání finančních prostředků z používaného majetku
 • splácení pravidelné i nepravidelné (sezónní, individuální) respektující nerovnoměrný průběh tržeb klienta v průběhu kalendářního roku.

Jak získám leasing?
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…