602 751 213

Úvěrové služby

Co je úvěr? Úvěr je finanční služba (varianta půjčky), jejíž obliba v posledních letech raketově roste, což je dáno řadou výhod, které tato služba nabízí. Doba splácení není oproti leasingovým službám zákonem omezena. Proto je možné jej využívat již od 6 měsíců. Výhodou může být i možnost předčasného splacení úvěru, nebo fakt, že zákazník se ihned stává majitelem předmětu financování. Z tohoto důvodu je úvěr vhodný i pro příjemce státních příspěvků a dotací, na financovaný předmět (např. pro zdravotně postižené, neziskové a rozpočtové organizace). Úvěr je poskytován na širokou paletu komodit, od motocyklů, automobilů přes autobusy až po různá strojní zařízení, IT či zemědělskou a zdravotnickou techniku. Produkt je vhodný i pro příjemce státních příspěvků a dotací.

Co potřebujete úvěrovat?

Vyberte si z nejširší nabídky produktů, přesně pro Vaši potřebu a na předmět dle Vaší potřeby. Pokud v naší nabídce nenajdete požadovaný produkt, nebo odpovědi na Vaše otázky, kontaktujte nás.


Úvěr s podporou PGRLF

Naším prostřednictvím ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., (PGRLF) je možné sjednat úvěrové produkty, které…

Více informací

Úvěr na motocykl

Vybrali jste si motocykl, jehož cena přesahuje Vaše aktuální finanční možnosti? Vyberte si jednoduchou, rychlou a pohodlnou cestu k Vašemu…

Více informací

Úvěr strojů, technologií a zařízení

Poskytujeme úvěr na pořízení CNC strojů, obráběcích a tvářecích strojů, technologických linek, zařízení na zpracování plastů, strojů pro…

Více informací

Úvěr nákladních aut a dopravní techniky

Poskytujeme financování na nákladní automobily, autobusy, přívěsy, návěsy, nástavby a další. Účelový úvěr poskytujeme na základě uzavřené úvěrové…

Více informací

Úvěr na osobní a užitkové automobily

Pořídit auto na úvěr má dnes charakter půjčky bez ručitele. Účelový úvěr poskytujeme na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy. Při…

Více informací
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…