602 751 213

Ditch Witch, speciální stroje pro zemní práce konečně na českém trhu

Ditch Witch je americká značka speciálních strojů pro zemní práce jako jsou rýhovače, vibrační pluhy, kompaktní a rypadlové nosiče nářadí, HDD soupravy, sací bagry a lokátory utilitních sítí.

Široké spektrum těchto speciálních strojů je od roku 2012 v nabídce výhradního dealera pro Českou republiku, společnosti 3K Trade, s r.o. Pokud přemýšlíte o pořízení nových či zánovních strojů pro svoje podnikání, nabídku této značky byste neměli přehlédnout. Kompletní sortiment naleznete na webu: www.3ktrade.cz

Chcete investovat nebo modernizovat? Chcete mít technologie podle svých představ? Potřebujete investovat do strojního vybavení, nové technologie nebo rozšiřujete Vaše současné kapacity? Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s 3 K Trade, s.r.o. řadu zvýhodněných možností, jak profinancovat Váš investiční záměr. Kontaktujete nás a dozvíte se více. 

Naše služby představují více než financování. Šetřete svůj čas i peníze a nechte si zpracovat nabídku na míru. Využijte při uzavírání smlouvy všech doprovodných služeb:

  • bezplatně Vám poradíme při vyhodnocování nabídek
  • poradíme Vám také také při sjednání podmínek dodávky
  • zajistíme pro Vás pořízení předmětu jak od tuzemských dodavatelů tak ze zemí EU
  • zprostředkujeme Vám komplexní a kvalitní pojištění u renomovaných pojišťoven za výhodných pojistných sazeb
  • poskytneme Vám bezplatné finanční a daňové poradenství
  • dohodneme s Vámi finanční rámec pro financování Vašich investic pro období až 1 roku
  • vždy uplatňujeme individuální a profesionální přístup
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…